БЛУМБЕРГ ВЕБСАЙТТАЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХ ҮНИЙН САНАЛ

ВЕБ ХУУДАС
Баннерын төрөл хэмжээ үнэ /1 өдөр/
Pop up banner (A1) ********** 200,000₮
Header Banner (A1) 980*130 200,000₮
Онцлох 1 (H1) 324*315 180,000₮
Онцлох 2 (A2) 745*110 180,000₮
Онцлох 3 (H2) 324*315
160,000₮
Онцлох 4 (H3) 324*315
160,000₮
Онцлох 5 (A3) 745*110
160,000₮
Онцлох 6 (H4) 324*315
160,000₮
Story Banner (S1)
285*270
100,000₮
Video Banner (V1) 315*330 100,000₮

Нүүр хуудас: H1, H2, H3, H4, A2, A3 баннерууд


Мэдээний ангилал хуудас: A1, S1 баннерууд


Мэдээний хуудас: A1, S1 баннерууд


Видеоны ангилал хуудас: A1, V1 баннерууд


Видео үзэх хуудас: A1, V1 баннерууд