Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
7:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
10:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Game changers Нэвтрүүлэг
14:05 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
16:30 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
20:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
7:10 Made Нэвтрүүлэг
7:20 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
7:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
10:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
14:15 Оч Нэвтрүүлэг
14:25 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
14:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
18:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
20:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
22:05 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Оч Нэвтрүүлэг
7:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
14:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
18:30 Хувцас загварын бизнес Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Түүхийн шилдэг 10 Нэвтрүүлэг
20:45 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
20:55 Game changers Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
22:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Future of work Нэвтрүүлэг
7:15 Game changers Нэвтрүүлэг
7:20 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
7:35 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
10:10 Прогноз Нэвтрүүлэг
10:20 Товч түүх Нэвтрүүлэг
10:25 Made Нэвтрүүлэг
10:35 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Түүхийн шилдэг 10 Нэвтрүүлэг
12:40 Оч Нэвтрүүлэг
12:50 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
14:05 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
14:10 Аялагч Нэвтрүүлэг
14:15 Future of work Нэвтрүүлэг
14:30 Хувцас загварын бизнес Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Game changers Нэвтрүүлэг
16:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
18:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
20:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Made Нэвтрүүлэг
22:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
10:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Made Нэвтрүүлэг
14:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
15:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
16:00 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
16:05 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
16:15 Товч түүх Нэвтрүүлэг
16:20 Түүхийн шилдэг 10 Нэвтрүүлэг
17:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
18:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
18:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Хувцас загварын бизнес Нэвтрүүлэг
20:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Game changers Нэвтрүүлэг
22:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
8:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
8:30 Хувцас загварын бизнес Нэвтрүүлэг
9:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
9:30 Game changers Нэвтрүүлэг
9:35 Made Нэвтрүүлэг
9:45 Future of work Нэвтрүүлэг
10:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
10:30 Оч Нэвтрүүлэг
10:40 Аялагч Нэвтрүүлэг
10:45 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
10:50 Товч түүх Нэвтрүүлэг
11:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
11:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
12:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
12:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
13:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
14:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
14:30 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
15:00 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
15:15 Түүхийн шилдэг 10 Нэвтрүүлэг
16:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
16:30 Аялагч Нэвтрүүлэг
16:35 Future of work Нэвтрүүлэг
16:50 Товч түүх Нэвтрүүлэг
17:00 Оч Нэвтрүүлэг
17:10 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
17:30 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
18:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
18:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
19:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
19:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
20:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
20:30 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
20:40 Прогноз Нэвтрүүлэг
20:50 Аялагч Нэвтрүүлэг
21:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
21:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
22:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
22:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
23:00 Game changers Нэвтрүүлэг
23:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
0:00 Эфир завсарлага
8:00 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
8:50 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
9:00 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
9:30 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
9:40 Прогноз Нэвтрүүлэг
9:50 Аялагч Нэвтрүүлэг
10:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
10:30 Дэвид Рубенштэйний шоу нэвтрүүлэг
11:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
11:30 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
12:00 Түүхийн шилдэг 10 Нэвтрүүлэг
12:40 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
12:55 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
13:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
13:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
14:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
14:30 Made Нэвтрүүлэг
14:40 Оч Нэвтрүүлэг
14:50 Аялагч Нэвтрүүлэг
15:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
15:10 Тусгай урилгаар Нэвтрүүлэг
15:15 Future of work Нэвтрүүлэг
15:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
16:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
16:30 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
17:00 Made Нэвтрүүлэг
17:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
18:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
19:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
19:30 Хувцас загварын бизнес Нэвтрүүлэг
20:00 Game changers Нэвтрүүлэг
20:05 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
20:15 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
20:30 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
21:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
21:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
22:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
22:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
23:00 Уул уурхайн индекс Хөтөлбөр
23:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
00:00 Эфир завсарлага