Борлуулалтын хэлтэстэй холбогдох

Борлуулалтын хэлтсийн захирал - Ч.Номин-Эрдэнэ
nominerdene.ch@natnewco.com | 99997816


Борлуулалтын админ - Э.Лхагвасүрэн

lkhagvasuren.e@natnewco.com | 99908608


Борлуулалтын менежер - Б.Намуун
namuun.b@natnewco.com | 99039106


Борлуулалтын менежер - Э.Номиндарь
nomindari.e@natnewco.com | 99002431


Борлуулалтын менежер - Б.Ерөөл
yeruul.b@natnewco.com | 99908469

| +976 70102020 - 101


Холбоо Барих