А.Билгүүн: Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн 50 хувийг "Баян хөндий" төслийн барилгын ажилд зарцуулна

Нийтэлсэн огноо: 2021 оны 10 сарын 05

Бидэнтэй нэгдэх