WWA: Дэлхийн дундаж агаарын температур цельсийн 2 хэмээр нэмэгдэхэд түймрийн эрсдэл 4 дахин өсөж байна

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 03 сарын 05

Бидэнтэй нэгдэх