БЛУМБЕРГ ТЕЛЕВИЗТЭЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХ ҮНИЙН САНАЛ

BLOOMBERG TV MONGOLIA СҮЛЖЭЭ
голлох хөтөлбөрүүд даваа-баасан 1 секундын үнэ
Бизнесийн хэмнэл 09:00-11:00

12:00-14:00 /давталт/
06:00-12:00 - 22,000₮ /1 сек/

12:00-18:00 - 12,000₮ /1 сек/

18:00-00:00 - 17,000₮ /1 сек/

Бизнесийн төв цэг 15:00-17:00

18:00-20:00
Мөнгөний урсгал 21:00-22:00

23:00-00:00 /давталт/
06:00-07:00 /давталт/
Блумбергийн ярилцах цаг
19:00-19:30
/дав, лха, баа/

13:00-13:30/
давталт/
BLOOMBERG TV MONGOLIA СҮЛЖЭЭ
Шууд орчуулгын хөтөлбөрүүд даваа-баасан 1 секундын үнэ
FIRST UP WITH ANGIE LAU 08:00-09:00 06:00-12:00 - 22,000₮ /1 сек/

12:00-18:00 - 12,000₮ /1 сек/

18:00-00:00 - 17,000₮ /1 сек/

THE PULSE 17:00-18:00


Орчуулгын нэвтрүүлгүүд даваа-баасан 1 секундын үнэ
GAME CHANGERS, EYE TO EYE,
ASIA'S BUSINESS
19:00-20:00
(ЗАРАГДСАН)
06:00-12:00 - 22,000₮ /1 сек/

12:00-18:00 - 12,000₮ /1 сек/

18:00-00:00 - 17,000₮ /1 сек/

RISK TAKERS 13:30-14:00 /ДАВАА/
INNOVATORS 13:30-14:00 /ЛХАГВА/
HIGH FLYERS 13:30-14:00 /БААСАН/
VOYAGER 13:00-13:30 /БААСАН/
ивээн тэтгэж болох нэвтрүүлгүүд
нэвтрүүлгийн нэр улирал/анги
asia's business 2/20
eye to eye 2/13
enterprise 2/20
game changers 4/20
high flyers 1/6
innovators 1/10
the mentor 2/12
risk takers 1/5