Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00 Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
07:00-07:30 Ногоон хотНэвтрүүлэг
07:30-08:00 #Made in Mongolia Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 #Байршил Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-21:00 Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Бүрэн тайлбар Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00 Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-14:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
14:30-15:00#БайршилНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00 Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
21:00-22:00
Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
22:30-23:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
07:30-08:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-14:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
14:30-15:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
22:30-23:00The Bloomberg New Economy ForumНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
07:30-08:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00#БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
14:30-15:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaНэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


09:00-09:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
09:30-10:00The Bloomberg Economy ForumТусгай хөтөлбөр
10:00-11:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
11:00-11:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-13:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
13:00-13:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
13:30-14:00The Bloomberg Economy Forum
Тусгай хөтөлбөр
14:00-15:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
15:00-15:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
15:30-16:00Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
16:00-16:30The Bloomberg Economy Forum
Тусгай хөтөлбөр
16:30-17:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
17:00-17:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
17:30-18:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
18:00-19:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
19:00-19:30ЭврикаНэвтрүүлэг
19:30-20:00#БайршилНэвтрүүлэг
20:00-20:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:00-21:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
21:30-22:00The Bloomberg Economy ForumТусгай хөтөлбөр
22:00-23:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
11:00-12:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
12:00-12:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-13:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
13:30-14:00The Bloomberg New Economy ForumТусгай хөтөлбөр
14:00-15:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
15:00-15:30#БайршилНэвтрүүлэг
15:30-16:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Сая долларын суутанБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
17:00-18:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30The Bloomberg New Economy Forum
Тусгай хөтөлбөр
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-21:00Блумберг Форум
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-11:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00The Bloomberg New Economy ForumТусгай хөтөлбөр
15:00-16:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
16:00-16:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:30-17:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30#БайршилНэвтрүүлэг
18:30-19:00The Bloomberg New Economy Forum
Тусгай хөтөлбөр
19:00-19:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Ярилцлагын нэвтрүүлэг
20:00-21:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-23:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага