Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30 Ногоон хотНэвтрүүлэг
07:30-08:00 #Made in Mongolia Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Сорилт Боломж 2018 Тусгай хөтөлбөр
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018 Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-21:00 Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Бүрэн тайлбар Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00 Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-14:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
14:30-15:00Сорилт Боломж 2018Тусгай хөтөлбөр
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
21:00-22:00
Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Өдөр тутмын сонинуудын форумНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
07:30-08:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-14:30Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
14:30-15:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:30-21:00Сорилт БоломжТусгай хөтөлбөр
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
22:30-23:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
07:30-08:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
11:30-12:00Алсын харааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-08:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00Сорилт Боломж
Тусгай хөтөлбөр
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
09:30-10:00Сорилт БоломжТусгай хөтөлбөр
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
11:00-12:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018Нэвтрүүлэг
12:00-12:30Дэвид Рубенштэйний шоуТусгай хөтөлбөр
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-13:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
13:30-14:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
15:00-15:30Сорилт БоломжТусгай хөтөлбөр
15:30-16:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
16:00-17:00Сая долларын суутанБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
17:00-18:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018Нэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Сорилт Боломж Тусгай хөтөлбөр
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-20:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаТусгай хөтөлбөр
21:00-22:00Өдөр тутмын сонинуудын форумНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-11:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018Нэвтрүүлэг
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30Сорилт БоломжТусгай хөтөлбөр
14:30-15:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
15:00-16:00Өдөр тутмын сонинуудын форум 2018Нэвтрүүлэг
16:00-16:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:30-17:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30Сорилт БоломжТусгай хөтөлбөр
18:30-19:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
19:00-19:30Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:00-21:00Өдөр тутмын сонинуудын форумНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-23:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага