Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00 Давос 2017 Тусгай хөтөлбөр- давталт
07:00-07:30 Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
07:30-08:00 #Made in Mongolia: Монцемент ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-08:50 Bloomberg Daybreak Asia
08:50-09:00 Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia: Монцемент ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Удирдагчид Лакуатай хамт Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
14:00-15:00 Эзэнт гүрнийг босгосон нь Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-17:50 Bloomberg Surveillance
17:50-18:00 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
20:00-20:30 Давос 2017 Онцлох байр сууриуд
20:30-21:00#Байршил Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Японыг судалцгаая Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
00:00-06:00 Завсарлага
06:00-07:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр- давталт
07:00-07:30 Японыг судалцгаая Нэвтрүүлэг
07:30-08:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
08:00-08:50 Bloomberg Daybreak Asia
08:50-09:00 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Давос 2017 Онцлох байр сууриуд
11:30-12:00 #Байршил Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
14:00-14:30 Японыг судалцгаая Нэвтрүүлэг
14:30-15:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-17:50 Bloomberg Surveillance
17:50-18:00 Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
20:00-20:30 #Made in Mongolia: Монцемент ХХК Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00 Том сорилт, томоор сэтгэгчид Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00 Давос 2017 Тусгай хөтөлбөр
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
00:00-06:00 Завсарлага
06:00-07:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-08:00 Давос 2017 Тусгай хөтөлбөр
08:00-08:50 Bloomberg Daybreak Asia
08:50-09:00 Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia: Монцемент ХХК Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Том сорилт, томоор сэтгэгчид Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00 Давос 2017
Тусгай хөтөлбөр
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-17:50 Bloomberg Surveillance
17:50-18:00 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30 Давос 2017 Онцлох байр сууриуд
20:30-21:00 Алсын хараа Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 #Байршил Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Студио 1.0 Нэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00 Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- давталт
07:00-07:30#БайршилНэвтрүүлэг
07:30-08:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
08:00-08:50Bloomberg Daybreak Asia
08:50-09:00Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Давос 2017Онцлох байр сууриуд
11:30-12:00Алсын харааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
14:00-14:30#Байршил
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:50Bloomberg Surveillance
17:50-18:00Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Монцемент ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Японыг судалцгааяНэвтрүүлэг
22:30-23:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Японыг судалцгааяНэвтрүүлэг
07:30-08:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
08:00-08:50Bloomberg Daybreak Asia
08:50-09:00Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Монцемент ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Японыг судалцгаая
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:50Bloomberg Surveillance
17:50-18:00Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
00:00-09:00Завсарлага
09:00-10:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-11:30Японыг судалцгааяНэвтрүүлэг
11:30-12:00Том сорилт, томоор сэтгэгчидНэвтрүүлэг
12:00-12:30#БайршилНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:10Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа
13:10-13:35Шилдэг санааНэвтрүүлэг
13:35-14:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-15:30Давос 2017
Онцлох байр сууриуд
15:30-16:00Японыг судалцгаая
Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
17:00-18:00Америк хэрхэн ажилладаг вэ
Нэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30#Made in Mongolia: Монцемент ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Давос 2017
Онцлох байр сууриуд
20:00-20:30Алсын хараа
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:00-21:10Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
21:10-22:00Эзэнт гүрнийг босгосон нь
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-00:09Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Алсын харааНэвтрүүлэг
10:30-11:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
11:00-11:10Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр: Монголыг Монголчууд хөгжүүлнэ
11:10-12:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia: Монцемент ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Давос 2017Онцлох байр сууриуд
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-15:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
15:00-15:30Алсын хараа
Нэвтрүүлэг
15:30-16:00Японыг судалцгааяНэвтрүүлэг
16:00-17:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-18:30Том сорилт, томоор сэтгэгчидНэвтрүүлэг
18:30-19:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
19:00-19:30#БайршилНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:00-20:10Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр: Үндэсний хөгжлийн гараа

20:10-20:40Японыг судалцгаая
Нэвтрүүлэг
20:40-21:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-22:30Давос 2017Онцлох байр сууриуд
22:30-23:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
23:00-00:09Завсарлага