Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:25Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:25-08:00#Made in Mongolia: Түмэн шувуут ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:35#Made in Mongolia: Монос фарм ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:35-12:00Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:35Сорилт, боломж - 2017Тусгай хөтөлбөр
14:35-15:00Алсын харааНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:35Сорилт, боломж - 2017
Тусгай хөтөлбөр
20:35-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:40Чарли Роуз - Жефф Безостой ярилцсан ньНэвтрүүлэг
22:40-23:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:40Чарли Роуз - Жефф Безостой ярилцсан ньНэвтрүүлэг
07:40-08:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:35Сорилт, боломж - 2017Тусгай хөтөлбөр
11:35-12:00#БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:40Чарли Роуз - Жефф Безостой ярилцсан ньНэвтрүүлэг
14:40-15:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Монос фарм ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:35#Made in Mongolia: Монос фарм ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:35-12:00Ажил хэрэгч өглөө
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:35Сорилт, боломж - 2017Тусгай хөтөлбөр
20:35-21:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30#БайршилНэвтрүүлэг
22:30-23:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30#БайршилНэвтрүүлэг
07:30-08:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Сорилт, боломж - 2017Тусгай хөтөлбөр
11:30-12:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30#БайршилНэвтрүүлэг
14:30-15:00Сорилт, боломж - 2017Тусгай хөтөлбөр
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Монос фарм ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Япон контентНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-08:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Монос фарм ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Япон контент
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Сорилт, боломж - 2017Тусгай хөтөлбөр
22:30-23:00Алсын харааНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
09:30-10:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-12:00Япон контентНэвтрүүлэг
12:00-12:30#БайршилНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:40Чарли Роуз - Жефф Безостой ярилцсан ньНэвтрүүлэг
13:40-14:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-16:00Америк хэрхэн ажилладаг вэ
Нэвтрүүлэг
16:00-16:30Ногоон хот
Нэвтрүүлэг
16:30-17:00Технологийн шийдэл
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00хөгжилд хүрсэн түүхНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30#Made in Mongolia: Монос фарм ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Алсын харааНэвтрүүлэг
20:00-20:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
20:30-21:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Эзэнт гүрнийг босгосон нь
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
10:30-11:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
11:00-12:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia: Монос фарм ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-15:00Хөгжилд хүрсэн түүхНэвтрүүлэг
15:00-15:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
15:30-16:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:00-16:30Шилдэг санааНэвтрүүлэг
16:30-17:00Алсын харааНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-19:00Америк хэрхэн ажилладаг вэ
Нэвтрүүлэг
19:00-19:30#БайршилНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Тусгай хөтөлбөр
20:00-21:00Япон контент
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-22:40Чарли Роуз - Жефф Безостой ярилцсан ньНэвтрүүлэг
22:40-23:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага