Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30 Ажил хэрэгч өглөө Нэвтрүүлэг
07:30-08:00 #Made in Mongolia: Талх Чихэр ХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia: Ора Металл ХХК Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Ажил хэрэгч өглөө Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00 Америк хэрхэн ажилладаг вэ Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Markets Мэдээний хөтөлбөр давталт
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Нэвтрүүлэг
20:00-20:30 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
20:30-21:00 #Байршил Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Чарли Роузын ярилцлага Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
23:00-06:00 Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр Давталт
07:00-07:30Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Бизнес аялалНэвтрүүлэг
11:30-12:00#БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
14:30-15:00Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg SurveillanceНэвтрүүлэг
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Ора Металл ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Ора Металл ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөө
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Markets
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Хариуцлага ба Үнэ цэнэНэвтрүүлэг
22:30-23:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-Давталт
07:00-07:30Хариуцлага ба Үнэ цэнэНэвтрүүлэг
07:30-08:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:10-11:30Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-Давталт
14:00-14:30Бизнес аялал
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Markets
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Ора Металл ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Танилц:Япон
23:00-24:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-Давталт
24:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Талх Чихэр ХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Markets
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-12:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
12:00-12:30#БайршилНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:50Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
13:50-14:00Good Price E-Commerce үйлчилгээТанилцуулга видео
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-15:30Бизнес аялалНэвтрүүлэг
15:30-16:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
16:00-17:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
17:00-17:30Танилц: Япон
Нэвтрүүлэг
17:30-18:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:10Good Price E-Commerce үйлчилгээТанилцуулга видео
19:10-19:30#Made in Mongolia: Ора Металл ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-21:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
21:00-21:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
21:30-22:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
10:30-11:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
11:00-12:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia: Ора Металл ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-14:10Good Price E-Commerce үйлчилгээТанилцуулга видео
14:10-14:30Дэвид Рубенштэйний шоу
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
15:00-16:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
16:00-16:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:30-16:50ЭврикаНэвтрүүлэг
16:50-17:00Good Price E-Commerce үйлчилгээТанилцуулга видео
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-18:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
18:30-19:00Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
19:00-19:30#БайршилНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:00-20:30Хариуцлага ба Үнэ цэнэНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-23:00Гол сэдэв
Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага