Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30БайршилНэвтрүүлэг
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд Нэвтрүүлэг
12:00-14:00
Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Cars and Coffee Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-00:06Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia

09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30ЭврикаНэвтрүүлэг
11:30-12:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Cars and Coffee
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
22:10-23:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - Давталт
07:00-07:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
07:10-08:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30БайршилНэвтрүүлэг
11:30-12:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - Давталт
14:00-14:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
14:10-15:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - Давталт
20:00-20:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
20:30-21:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр - Давталт
00:00-06:00Завсарлага

06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - Давталт
07:00-08:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Технологийн гайхамшиг
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
22:10-23:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- давталт
07:00-07:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
07:10-08:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30БайршилНэвтрүүлэг
11:30-12:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
14:00-14:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
14:10-15:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- давталт
20:00-21:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020
Тусгай хөтөлбөр
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
22:30-23:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- давталт
00:00-06:00Завсарлага
09:00-09:30БайршилНэвтрүүлэг
09:30-10:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
11:00-12:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020
Тусгай хөтөлбөр
12:00-12:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
12:30-13:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
13:00-13:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
13:10-14:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
15:00-16:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020
Тусгай хөтөлбөр
17:00-18:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
19:30-20:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
20:00-20:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
20:10-21:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
21:00-22:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020Тусгай хөтөлбөр
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-11:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020Тусгай хөтөлбөр
11:00-12:00Инновац 2050
Нэвтрүүлэг
12:00-12:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
12:10-13:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-15:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
15:00-16:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020
Тусгай хөтөлбөр
16:00-16:30Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
16:30-17:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30БайршилНэвтрүүлэг
18:30-19:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
19:00-19:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
19:30-20:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
20:00-20:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
20:10-21:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-23:00Давосын эдийн засгийн чуулган 2020
Тусгай хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага