Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Bloomberg Daybreak
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэл
Шууд дамжуулалт
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-15:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Байршил
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэл
Шууд дамжуулалт
11:30-12:00БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-15:00Инновац 2050
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
20:30-21:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
22:10-23:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-07:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
07:10-08:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэл
Шууд дамжуулалт
11:30-12:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-14:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
14:10-15:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-08:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэл
Шууд дамжуулалт
11:30-12:00БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-15:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
22:10-23:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-07:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
07:10-08:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэл
Шууд дамжуулалт
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-14:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
14:10-15:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30Cars and Coffee
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага
09:00-09:30БайршилНэвтрүүлэг
09:30-10:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэлШууд дамжуулалт
11:30-12:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
12:00-12:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
12:30-13:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
13:00-13:10Ирээдүйн ажил мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
13:10-14:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
15:00-16:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
16:00-16:30ЭврикаНэвтрүүлэг
16:30-17:00Дэвид Рубенштэйний шоу
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
19:30-20:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
20:00-20:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
20:10-21:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
21:00-22:30Kennedy Center Honors 2018
22:30-23:00ЭврикаНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
10:00-10:30Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
10:30-11:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
11:00-11:30COVID-19: ЭМЯ-ны мэдээлэлШууд дамжуулалт
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-13:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
14:00-15:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
15:00-15:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
15:10-16:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
16:00-16:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
16:30-17:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30БайршилНэвтрүүлэг
18:30-19:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
19:00-19:35Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
19:35-19:45Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
19:45-20:30Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
20:30-23:00Дэлхийн шилдэг дуурь: Montagskonzert 2Тоглолт
23:00-06:00Завсарлага