Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-14:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
14:30-15:00Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:30Дэлхийн түүх 2 цагтНэвтрүүлэг
17:30-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-19:50Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
19:50-20:00Туушин - Хөгжлийг дэмжсэн 30 жилНэвтрүүлэг
20:00-20:30#Made in MongoliaНэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Дэлхийн түүх 2 цагтНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-15:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
17:30-17:50Дэвшилд хөтөлсөн жаранНэвтрүүлэг
17:50-18:00Bloomberg Surveillance

18:00-19:50Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
19:50-20:00Туушин - Хөгжлийг дэмжсэн 30 жилНэвтрүүлэг
20:00-20:30БайршилНэвтрүүлэг
20:30-21:00101-н төхөөрөмжНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
22:10-23:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-07:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
07:10-08:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30БайршилНэвтрүүлэг
11:30-12:00101-н төхөөрөмжНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-14:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
14:10-15:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:30ЭврикаНэвтрүүлэг
17:30-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-19:50Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
19:50-20:00Туушин - Хөгжлийг дэмжсэн 30 жилНэвтрүүлэг
20:00-20:30#Made in MongoliaНэвтрүүлэг
20:30-21:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
22:30-23:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-08:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia

09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Эврика
Нэвтрүүлэг
11:30-12:30Дэвид Рубенштэйний шоу
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-15:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:30Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
17:30-17:50Дэвшилд хөтөлсөн жаранНэвтрүүлэг
17:50-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-19:50Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
19:50-20:00Туушин - Хөгжлийг дэмжсэн 30 жилНэвтрүүлэг
20:00-20:30БайршилНэвтрүүлэг
20:30-21:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
22:10-23:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
07:00-07:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
07:10-08:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia

09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
14:00-14:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
14:10-15:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-17:30Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
17:30-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-19:50Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
19:50-20:00Туушин - Хөгжлийг дэмжсэн 30 жилНэвтрүүлэг
20:00-20:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр- Давталт
00:00-06:00Завсарлага
09:00-09:10Ирээдүйн ажил мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
09:10-10:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
11:00-11:30101-н төхөөрөмж
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-13:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
13:00-13:10Ирээдүйн ажил мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
13:10-14:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
15:00-15:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
15:30-16:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
17:00-17:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
17:30-18:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
19:30-20:00Эврика
Нэвтрүүлэг
20:00-20:30БайршилНэвтрүүлэг
20:30-21:00Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
21:00-21:30Дэлхийн түүх 2 цагт
Нэвтрүүлэг
21:30-22:00Цахиурын хөндийгөөс цааш
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
10:00-10:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүдНэвтрүүлэг
10:10-11:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
11:00-11:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
11:30-12:30Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
12:00-12:30Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
12:30-13:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30
Дэлхийн түүх 2 цагтНэвтрүүлэг
14:30-15:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
15:00-15:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
15:10-16:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
16:00-16:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
16:30-17:00101-н төхөөрөмжНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:10Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд
Нэвтрүүлэг
18:10-19:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
19:00-20:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
20:00-20:30БайршилНэвтрүүлэг
20:30-21:00Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
22:00-23:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага