Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Made in Mongolia:Солонго нүдний эмнэлэгБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia:Гүнгэрваа ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg SurveillanceМэдээний хөтөлбөр давталт
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Нэвтрүүлэг
20:00-20:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр Давталт
07:00-08:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
11:35-12:00#БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg SurveillanceНэвтрүүлэг
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30M#Made in Mongolia:Гүнгэрваа ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:15МУ-ын анхны хиймэл дагуул "Мазаалай"Танилцуулга видео
22:15-23:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia:Гүнгэрваа ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөө
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30#БайршилНэвтрүүлэг
22:30-23:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-Давталт
07:00-07:30#БайршилНэвтрүүлэг
07:30-08:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:10-11:30Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-Давталт
14:00-14:30#Байршил
Нэвтрүүлэг
14:30-14:45Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
14:45-15:00МУ-ын анхны хиймэл дагуул "Мазаалай"Танилцуулга видео
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia:Гүнгэрваа ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
23:00-24:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-Давталт
24:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia:Гүнгэрваа ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-11:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
11:30-12:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
12:00-12:30#БайршилНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-16:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
16:00-17:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
17:00-18:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30#Made in Mongolia:Гүнгэрвээ ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-21:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
21:00-21:15МУ-ын анхны хиймэл дагуул "Мазаалай"Нэвтрүүлэг
21:15-21:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
21:30-22:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
10:30-11:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
11:00-12:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia:Гүнгэрваа ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-14:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
14:30-15:00ЭврикаНэвтрүүлэг
15:00-16:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
16:00-16:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:30-17:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-19:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
19:00-19:30#БайршилНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:00-21:00Чарли Роузын ярилцлага
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага