Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00Амралтын цэнэгТусгай хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00#Made in Mongolia: Эрдэнэт хивс ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Олонлог сургуульБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-08:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
11:35-12:00#БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg SurveillanceНэвтрүүлэг
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Олонлог сургуульБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:15-23:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Олонлог сургууль
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөө
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Алсын харааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30#БайршилНэвтрүүлэг
22:30-23:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-Давталт
07:00-07:30#БайршилНэвтрүүлэг
07:30-08:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:10-11:30Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Алсын харааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-Давталт
14:00-14:30#Байршил
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Олонлог сургуульБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Япон контентНэвтрүүлэг
23:00-24:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-Давталт
24:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Олонлог сургуульБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00Япон контентНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
09:30-10:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-12:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
12:00-12:30#БайршилНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
13:30-14:00Япон контентНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-15:30Хариуцлага ба үнэ цэнэ
Нэвтрүүлэг
15:30-16:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
16:00-17:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
17:00-17:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
17:30-18:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30#Made in Mongolia: Олонлог сургуульБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-20:30Алсын хараа
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
21:00-21:30Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
10:30-11:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
11:00-12:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia: Олонлог сургууль
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-15:00Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
15:00-16:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
16:00-16:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:30-17:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-18:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
18:30-19:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
19:00-19:30#БайршилНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:00-20:30Япон контент
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Алсын харааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-22:30Чарли Роузын ярилцлагаНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага