Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00#Made in Mongolia: Модерн Номадсын сүлжээ ресторануудБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Айн Рэнд конференц 2017-1Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Америк хэрхэн ажилладаг вэНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:10Миг Даатгал ХХК танилцуулга
11:00-11:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
11:30-12:00#БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Айн Рэнд конференц 2017-1Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg SurveillanceНэвтрүүлэг
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХкБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:15-23:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөө
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-15:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30#БайршилНэвтрүүлэг
22:30-23:00Айн Рэнд конференц 2017-2Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30#БайршилНэвтрүүлэг
07:30-08:00Алсын харааНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:15Миг даатгал ХХК Танилцуулга
11:15-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30#БайршилНэвтрүүлэг
14:30-15:00Алсын харааНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Шилдэг санааТусгай хөтөлбөр
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Япон контентНэвтрүүлэг
22:30-23:00Ногоон хот Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-08:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Япон контент
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00#БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
09:30-10:00Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-12:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
12:00-12:30#БайршилНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:30Япон контентНэвтрүүлэг
13:30-14:00Алсын харааНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-16:00Блумберг Форум
Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Эзэнт гүрнийг босгосон нь
Нэвтрүүлэг
17:00-17:30Сайн уу дэлхийНэвтрүүлэг
17:30-18:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХКБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-21:00Блумберг Форум
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Айн Рэнд конференц 2017-3Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
10:30-
11:00
Сайн уу дэлхий
Нэвтрүүлэг
11:00-12:00Эзэнт гүрнийг босгосон ньНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia: Seaberry ХХК
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-15:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
15:00-15:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
15:30-16:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
16:00-16:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
16:30-17:00Алсын харааНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-19:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
19:00-19:30#БайршилНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Тусгай хөтөлбөр
20:00-20:30Япон контент
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Шилдэг санааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-23:00Блумберг Форум
Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага