Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00 Мөнгөний урсгал мэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30 Ажил хэрэгч өглөө Нэвтрүүлэг
7:30-08:00 #Made in Mongolia: Монфрэш ХХК Баримтат нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia: Солонго нүдний эмнэлэг Баримтат нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Ажил хэрэгч өглөө Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00 Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30 Бизнес аялал Нэвтрүүлэг
20:30-21:00 Ногоон хот Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Өсөлтийн замд Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
06:00-07:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
07:00-07:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Бизнес аялалНэвтрүүлэг
11:30-12:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Өсөлтийн замд Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg SurveillanceНэвтрүүлэг
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Солонго нүдний эмнэлэг
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
22:30-23:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
07:30-08:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат нэвтрүүлэг
11:30-12:00Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
14:00-14:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
14:30-15:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Markets
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
22:30-23:00Студио 1,0Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-Давталт
07:00-07:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
07:30-08:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:10-11:30Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-Давталт
14:00-14:30Сорилт Боломж 2018Тусгай хөтөлбөр
14:30-15:00Студио 1,0Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр- Давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Солонго нүдний эмнэлэг
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Танилц:ЯпонНэвтрүүлэг
23:00-24:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-Давталт
24:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
07:30-08:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Солонго нүдний эмнэлэгБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg surviellance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бизнес аялалНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Утаагүй Улаанбаатар ФорумНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-12:00Утаагүй Улаанбаатар ФорумНэвтрүүлэг
12:00-12:30Сорилт Боломж 2018Тусгай хөтөлбөр
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:30Bloomberg: Төлөв 2018
Нэвтрүүлэг
13:30-14:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-15:30Бизнес аялалТусгай хөтөлбөр
15:30-16:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
16:00-17:00Утаагүй Улаанбаатар ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
17:30-18:00Сорилт Боломж 2018Тусгай хөтөлбөр
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30#Made in Mongolia: Солонго нүдний эмнэлэгБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-21:00Утаагүй Улаанбаатар ФорумНэвтрүүлэг
21:00-21:30Сорилт Боломж 2018Нэвтрүүлэг
21:30-22:00ЭврикаНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-10:30Ажил хэрэгч өглөөНэвтрүүлэг
10:30-11:00Студио 1.0Тусгай хөтөлбөр
11:00-11:30Бизнес аялалНэвтрүүлэг
11:30-12:00Сорилт Боломж 2018Нэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia: Солонго нүдний эмнэлэг
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоу
Тусгай хөтөлбөр
14:30-15:00Сорилт Боломж 2018
Нэвтрүүлэг
15:00-16:00Утаагүй Улаанбаатар ФорумНэвтрүүлэг
16:00-16:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
16:30-17:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-19:00Утаагүй Улаанбаатар ФорумНэвтрүүлэг
19:00-19:30Сорилт Боломж 2018Тусгай хөтөлбөр
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:00-21:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-23:00Утаагүй Улаанбаатар Форум
Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага