OED: Англи хэлний үгсийн санд VI сард 1400 үг шинээр нэмэгдсэн

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 09 сарын 04

Бидэнтэй нэгдэх