“Ford” үйлдвэрлэлийн шинэчлэлтэй холбоотойгоор X сард борлуулалт жилийн дүнгээр 6.1 хувиар буурлаа

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 11 сарын 05

Бидэнтэй нэгдэх