Data Forum 2019: Монгол Улс датаг үр дүнтэй ашиглах чиглэлд бусад орнуудаас хоцорч байна

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 05 сарын 15

Бидэнтэй нэгдэх