BofA: Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 1.5 хувь болно гэсэн ЭЗХАХБ-ын таамаг биелбэл зэсийн үнэ 4400 ам.доллар болж буурна

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 03 сарын 05

Бидэнтэй нэгдэх