2018 онд дэлхийн хэмжээнд ГШХО 19 хувиар буурч, 1.2 их наяд ам.доллар болжээ

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 01 сарын 23

Бидэнтэй нэгдэх