Өрийн хэмжээ өсөж байгаа нь Азийн орнуудыг бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна

Нийтэлсэн огноо: 2017 оны 12 сарын 01

Бидэнтэй нэгдэх