Өнгөрсөн онд төлбөрийн картуудаар ДНБ-ий гуравны нэгээс ч илүү хэмжээний гүйлгээ хийгджээ

Нийтэлсэн огноо: 2017 оны 03 сарын 20

Бидэнтэй нэгдэх