Эмэгтэй хүүхдийг ICT-д сургах ментор байхгүйгээс энэ салбарт эрэгтэй боловсон хүчин давамгайлж байна

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 03 сарын 04

Бидэнтэй нэгдэх