Эмэгтэйчүүдийн орлого өрхийн орлогын 47 хувийг бүрдүүлж байгаа нь 1970 оныхоос 2 дахин их үзүүлэлт

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 03 сарын 05

Бидэнтэй нэгдэх