Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
7:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
7:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
8:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
9:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
9:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
10:00 Made Нэвтрүүлэг
10:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
12:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Давталт
14:00 Made Нэвтрүүлэг
14:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
16:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
17:00 Wall Street Week
18:00 Бизнесийн төв цэг Давталт
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
20:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
20:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Давталт
0:00 Завсарлага
7:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
7:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
8:00 Wall Street Week
9:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
9:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
10:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
12:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Давталт
14:00 Wall Street Week
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
16:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
17:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
18:00 Бизнесийн төв цэг Давталт
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
20:00 Байршил Нэвтрүүлэг
20:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Давталт
0:00 Завсарлага
7:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
7:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
8:00 Wall Street Week
9:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
10:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
10:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Давталт
14:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
14:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Wall Street Week
17:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
17:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
18:00 Бизнесийн төв цэг Давталт
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
20:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
20:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
22:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Давталт
0:00 Завсарлага
7:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
7:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
8:00 Wall Street Week
9:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
9:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
10:00 Хүчтэй тоглогчид Нэвтрүүлэг
10:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
12:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Давталт
14:00 Хүчтэй тоглогчид Нэвтрүүлэг
14:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
16:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
17:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
17:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
18:00 Бизнесийн төв цэг Давталт
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
20:00 Байршил Нэвтрүүлэг
20:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Made Нэвтрүүлэг
22:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Давталт
0:00 Завсарлага
7:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
7:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
8:00 Wall Street Week
9:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
9:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
10:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
12:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Давталт
14:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
17:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
17:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
18:00 Бизнесийн төв цэг Давталт
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
20:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
20:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Хүчтэй тоглогчид Нэвтрүүлэг
22:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Давталт
0:00 Завсарлага
9:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
9:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
10:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
11:00 Хүчтэй тоглогчид Нэвтрүүлэг
11:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
12:00 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
12:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
13:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
13:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
14:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
14:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
15:00 Хүчтэй тоглогчид Нэвтрүүлэг
15:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
16:00 Made Нэвтрүүлэг
16:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
17:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
17:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
18:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
20:00 Байршил Нэвтрүүлэг
20:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
21:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
21:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
22:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00 Завсарлага
9:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
9:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
10:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
10:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
11:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
11:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
12:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
13:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
13:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
14:00 Made Нэвтрүүлэг
14:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
15:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
15:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
16:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
16:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
17:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
17:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
18:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
19:00 E-Mongolia-Төрийн цахим шилжилт Танилцуулга
19:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
20:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
20:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
21:00 Их хямрал - Шинэ сорилт Хөтөлбөр
21:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
22:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
22:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
23:00 Завсарлага