Хөтөлбөр »

  • "Сорилт, боломж" тойм хөтөлбөрийн тусгай дугаар
  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба

8:00 Game Changers Нэвтрүүлэг
8:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
9:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
9:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
10:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
11:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
12:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
13:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
13:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
14:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
15:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
16:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
17:00 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
17:05 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
17:55 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
18:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
18:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
19:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
19:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
20:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
21:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
21:10 Прогноз Нэвтрүүлэг
21:20 Made Нэвтрүүлэг
21:30 Эфир завсарлага
8:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
9:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
9:10 Прогноз Нэвтрүүлэг
9:20 Made Нэвтрүүлэг
9:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
10:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
11:00 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
12:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
13:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
13:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
14:000 Сорилт боломж Хөтөлбөр
15:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
16:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
17:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
17:10 Прогноз Нэвтрүүлэг
17:20 Made Нэвтрүүлэг
17:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
18:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
19:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
19:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
20:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
21:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
21:30 Эфир завсарлага
8:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
8:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
9:00 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
9:05 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
9:55 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
10:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
11:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
12:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
13:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
13:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
14:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
15:00 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
15:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
16:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
17:00 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
18:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
18:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
19:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
19:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
20:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
21:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
21:10 Game Changers Нэвтрүүлэг
21:20 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
21:30 Эфир завсарлага
8:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
8:30 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
9:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
9:10 Game Changers Нэвтрүүлэг
9:20 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
9:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
10:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
11:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
12:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
13:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
13:30 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
14:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
15:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
16:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
17:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
17:10 Game Changers Нэвтрүүлэг
17:20 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
17:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
18:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
18:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
19:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
20:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
21:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
21:30 Эфир завсарлага
8:00 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
8:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
9:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
10:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
11:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
12:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
13:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
14:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
15:00 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
15:05 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
15:55 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
16:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
17:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
18:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
18:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
19:00 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
19:30 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
20:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
21:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
21:30 Эфир завсарлага
9:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
9:30 #Made in Mongolia Нэвтрүүлэг
10:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
11:00 Ковид19 VS. Бизнес Нэвтрүүлэг
11:10 Прогноз Нэвтрүүлэг
11:20 Made Нэвтрүүлэг
11:30 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
12:00 101-н төхөөрөмж Нэвтрүүлэг
12:30 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
13:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
13:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
14:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
14:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
15:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
16:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
17:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
17:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
18:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
19:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
20:00 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
20:05 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
20:55 Оюу толгой - Гүний уурхайн төсөл Нэвтрүүлэг
21:00 Сорилт боломж Хөтөлбөр
21:30 Эфир завсарлага