Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
7:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Made Нэвтрүүлэг
12:40 Game changers Нэвтрүүлэг
12:45 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
16:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Байршил Нэвтрүүлэг
20:30 Тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ Захиалгат нэвтрүүлэг
20:35 Прогноз Нэвтрүүлэг
20:45 Future of work Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Game changers Нэвтрүүлэг
7:05 Made Нэвтрүүлэг
7:15 Хурдасгуур Захиалгат нэвтрүүлэг
7:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
10:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
14:30 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
14:40 Made Нэвтрүүлэг
14:50 Оч Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
18:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
20:30 Тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ Захиалгат нэвтрүүлэг
20:35 Амжилтын замнал Нэвтрүүлэг
20:45 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
20:50 Game changers Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
10:30 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
10:35 Прогноз Нэвтрүүлэг
10:45 Future of work Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Байршил Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
18:30 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
18:45 Made Нэвтрүүлэг
18:55 Game changers Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
20:30 Тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ Захиалгат нэвтрүүлэг
20:35 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
20:50 Аялагч Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
22:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Future of work Нэвтрүүлэг
7:10 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
7:25 Прогноз Нэвтрүүлэг
7:35 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Байршил Нэвтрүүлэг
10:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
12:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Прогноз Нэвтрүүлэг
14:10 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
14:25 Аялагч Нэвтрүүлэг
14:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
16:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
18:55 Тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ Захиалгат нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
20:30 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Оч Нэвтрүүлэг
22:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
10:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Оч Нэвтрүүлэг
14:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Game changers Нэвтрүүлэг
16:10 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
16:25 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
16:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
18:30 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
20:30 Тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ Захиалгат нэвтрүүлэг
20:35 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Аялагч Нэвтрүүлэг
22:05 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
8:00 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
8:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
9:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
10:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
10:30 Аялагч Нэвтрүүлэг
10:35 Оч Нэвтрүүлэг
10:45 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
11:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
12:00 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
12:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
13:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
14:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
15:00 Оч Нэвтрүүлэг
15:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
16:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
16:05 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
17:00 Байршил Нэвтрүүлэг
17:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
18:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
19:00 Future of work Нэвтрүүлэг
19:10 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
20:00 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
20:30 Тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ Захиалгат нэвтрүүлэг
20:35 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
20:50 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
21:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
22:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
22:30 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
23:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
23:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
0:00 Эфир завсарлага
8:00 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
9:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
9:05 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
10:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
11:00 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
11:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
12:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
13:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
14:00 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
14:30 Прогноз Нэвтрүүлэг
14:40 Made Нэвтрүүлэг
14:50 Аялагч Нэвтрүүлэг
15:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
15:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
16:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
17:00 Оч Нэвтрүүлэг
17:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
18:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
19:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
20:00 Future of work Нэвтрүүлэг
20:10 Game changers Нэвтрүүлэг
20:15 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
20:30 Ухаалаг мөнгө Нэвтрүүлэг
20:35 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
20:50 Аялагч Нэвтрүүлэг
21:00 Онцлох ертөнц Нэвтрүүлэг
21:30 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
22:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
23:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
00:00 Эфир завсарлага