Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
7:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Байршил Нэвтрүүлэг
14:30 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
14:45 Game changers Нэвтрүүлэг
14:50 Прогноз Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
16:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:05 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
20:35 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Ковид ба бизнес Нэвтрүүлэг
7:10 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
7:25 Made Нэвтрүүлэг
7:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
10:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Ковид ба бизнес Нэвтрүүлэг
14:10 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
14:25 Хийц Нэвтрүүлэг
14:30 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
18:30 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
18:50 Амжилтын замнал Нэвтрүүлэг
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:05 Байршил Нэвтрүүлэг
20:30 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
10:30 Made Нэвтрүүлэг
10:35 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
10:50 Прогноз Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Байршил Нэвтрүүлэг
14:30 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Bloomberg wall street week Хөтөлбөр
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Ковид ба бизнес Нэвтрүүлэг
18:10 Game changers Нэвтрүүлэг
18:20 Хийц Нэвтрүүлэг
18:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
18:55 Скай гарден резиденс Танилцуулга
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
19:55 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:00 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
20:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
22:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
7:00 Хийц Нэвтрүүлэг
7:10 Game changers Нэвтрүүлэг
7:20 Прогноз Нэвтрүүлэг
7:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
10:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
12:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Хийц Нэвтрүүлэг
14:10 Game changers Нэвтрүүлэг
14:20 Made Нэвтрүүлэг
14:30 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
16:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
18:55 Скай гарден резиденс Танилцуулга
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
20:00 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:05 Байршил Нэвтрүүлэг
20:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Оч Нэвтрүүлэг
22:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
7:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
8:00 Bloomberg daybreak: Asia Хөтөлбөр
9:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
10:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
10:30 Цахиурын хөндийгөөс цааш Нэвтрүүлэг
11:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
12:00 Оч Нэвтрүүлэг
12:10 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
13:00 Бизнесийн хэмнэл Хөтөлбөр
14:00 Байршил Нэвтрүүлэг
14:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
15:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
16:00 Digital nation - 2021 Шууд дамжуулалт
17:00 Бизнесийн төв цэг Хөтөлбөр
18:00 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
18:15 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
18:25 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
18:55 Скай гарден резиденс Танилцуулга
19:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
19:55 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:00 Сэргээгдэх эрчим хүч ба уул уурхай Виртуал эвэнт
21:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
22:00 Оч Нэвтрүүлэг
22:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
23:00 Мөнгөний урсгал Хөтөлбөр
0:00 Эфир завсарлага
8:00 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
8:30 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
9:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
10:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
10:30 Ковид ба бизнес Нэвтрүүлэг
10:40 Game changers Нэвтрүүлэг
10:50 Хийц Нэвтрүүлэг
11:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
12:00 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
12:30 Ногоон хөгжил Нэвтрүүлэг
13:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
14:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
15:00 Оч Нэвтрүүлэг
15:10 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг
16:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
16:05 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
17:00 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
18:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
18:55 Скай гарден резиденс Танилцуулга
19:00 Байршил Нэвтрүүлэг
19:30 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
20:00 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:05 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
20:30 Made Нэвтрүүлэг
20:35 Прогноз Нэвтрүүлэг
20:45 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
21:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
22:00 Боломжгүйг өөрчлөх төсөл Нэвтрүүлэг
22:30 Дэлхийн түүх 2 цагт Нэвтрүүлэг
23:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
23:05 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
0:00 Эфир завсарлага
8:00 Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
9:00 Товч түүх Нэвтрүүлэг
9:05 Хүн төрөлхтний түүх Нэвтрүүлэг
10:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
11:00 Байршил Нэвтрүүлэг
11:30 101-н түргэн хоол Нэвтрүүлэг
12:00 Инженерчлэлийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
13:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
14:00 Америкийг бүтээсэн автомашин Нэвтрүүлэг
14:30 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
14:45 Made Нэвтрүүлэг
14:50 Прогноз Нэвтрүүлэг
15:00 Дэвид Рубенштэйний шоу Нэвтрүүлэг
15:30 Ромеро Бритто Нэвтрүүлэг
16:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
17:00 Оч Нэвтрүүлэг
17:10 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
18:00 Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
18:55 Скай гарден резиденс Танилцуулга
19:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
20:00 Мишээл резиденс Танилцуулга
20:05 Game changers Нэвтрүүлэг
20:10 Хурдасгуур Нэвтрүүлэг
20:30 Ковид ба бизнес Нэвтрүүлэг
20:40 Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд Нэвтрүүлэг
20:50 Хийц Нэвтрүүлэг
21:00 Монголд үйлдвэрлэв Нэвтрүүлэг
21:30 Ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
22:00 Амралтын цэнэг Хөтөлбөр
23:00 Америкийн суутнууд Нэвтрүүлэг