Хэдж сангуудын алтны урт хугацааны позиц 12 жилийн хамгийн өндөр дүнгээр буурав

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 03 сарын 23

Бидэнтэй нэгдэх