Холбооны нөөцийн банкны мэдэгдлийн дараа ам.долларын эрсдэлийн нэг сарын хугацаатай индекс 2018 оны I сараас хойш байгаагүй сул түвшинд хүрлээ

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 06 сарын 05

Бидэнтэй нэгдэх