Фатих Билор: 2020 онд газрын тосны нийлүүлэлт эрэлтээсээ өдрийн 1 сая баррелиар давна

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 01 сарын 15

Бидэнтэй нэгдэх