Төрийн албан дахь авлига 11.2 хувиар өссөн гэж бизнесийнхэн үзлээ

Нийтэлсэн огноо: 2015 оны 11 сарын 19

Бидэнтэй нэгдэх