С.Бямба: Хөгжилтэй орнуудын киноны зах зээлд ч бас хөрөнгө санхүүгийн асуудал тулгардаг

Нийтэлсэн огноо: 2013 оны 10 сарын 17

Бидэнтэй нэгдэх