Стриминг компаниуд Франц хэрэглэгчдээс олж буй орлогынхоо 25 хувийг франц контент үйлдвэрлэхэд зарцуулах шаардлагатай болно

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 01 сарын 16

Бидэнтэй нэгдэх