Р.Шоэллхаммэр: Монголд төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан эрчим хүчний хамгийн том төсөл хэрэгжинэ

Нийтэлсэн огноо: 2014 оны 07 сарын 03

Бидэнтэй нэгдэх