Рэй Далио: Хөрөнгө оруулалтын хувьд төрөлжилт, хөрвөх чадвар, ялгарал хамгийн чухал

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 11 сарын 19

Бидэнтэй нэгдэх