Павит Рамачандран: ДНБ-ий тоон үзүүлэлтэд биш өсөлтийн чанар, тогтвортой байдалд анхаарах хэрэгтэй

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 02 сарын 14

Бидэнтэй нэгдэх