ОУВС: Дэлхийн нийт ДНБ-ий 8 хувь буюу 7 их наяд ам.доллартой тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оффшорт байна

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 09 сарын 06

Бидэнтэй нэгдэх