Орон сууц худалдан авах хэрэгцээтэй 217 мянган өрхийн 16.3 хувь нь худалдан авах чадамжтай

Нийтэлсэн огноо: 2018 оны 06 сарын 06

Бидэнтэй нэгдэх