Орон сууц худалдан авах хэрэгцээтэй өрхүүдийн 1/3 нь худалдан авах чадвартай байна

Нийтэлсэн огноо: 2016 оны 06 сарын 15

Бидэнтэй нэгдэх