Нэгдсэн төсвийн орлого, зарлага өссөн дүнтэй байна

Нийтэлсэн огноо: 2014 оны 01 сарын 13

Бидэнтэй нэгдэх