Нийт аж ахуйн нэгжийн 97 хувь нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчид

Нийтэлсэн огноо: 2013 оны 08 сарын 15

Бидэнтэй нэгдэх