Монгол Улсын эрэгтэйчүүдийн 9.8 хувь, эмэгтэйчүүдийн 7.6 хувь нь боловсролгүй байна

Нийтэлсэн огноо: 2017 оны 01 сарын 04

Бидэнтэй нэгдэх