Монгол орны газар нутгийн дөрөвний нэг орчим нь 2-3 жил тутам ганд нэрвэгддэг

Нийтэлсэн огноо: 2017 оны 07 сарын 25

Бидэнтэй нэгдэх