Крис Кауфман: PEFA-ийн үнэлгээгээр Монгол Улс 31 үзүүлэлтээс 22-д нь A, B үнэлгээ авсан

Нийтэлсэн огноо: 2021 оны 10 сарын 13

Бидэнтэй нэгдэх