Коронавирус (COVID-19) Монголын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 02 сарын 21

Бидэнтэй нэгдэх