Иргэдийн санхүүгийн шийдвэр гаргах чадавхийг дээшлүүлэх нь ямар ач холбогдолтой вэ

Нийтэлсэн огноо: 2017 оны 10 сарын 04

Бидэнтэй нэгдэх