Ж.Занаа: Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн ялгаатай байдлыг харгалзаж, тэгш байдлыг тогтооход Төрөөс тусгай, түр зуурын арга хэмжээ авах хэрэгтэй

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 09 сарын 13

Бидэнтэй нэгдэх