Ж.Дэлгэрсайхан: Өнөөгийн эдийн засгийн орчинд мөнгөний нийлүүлэлт, зээлийн өрийн үлдэгдэл өсөж байгаа нь зөв үзэгдэл

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 04 сарын 16

Бидэнтэй нэгдэх