Дэлхийн банк: 2018-2020 онд төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн зөрүү 10 хувиас доош орж буурсан

Нийтэлсэн огноо: 2021 оны 10 сарын 12

Бидэнтэй нэгдэх