Дэлхийн банк: Газрын тосны зах зээлийн сэргэлт өмнө нь байгаагүй удаан явцтай байна

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 04 сарын 27

Бидэнтэй нэгдэх