Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын чуулганаас ямар үр дүн гарав

Нийтэлсэн огноо: 2014 оны 06 сарын 04

Бидэнтэй нэгдэх