Г.Өлзийбүрэн: Газрын тосны өдрийн гарцаас хамааран Монгол Улсын Засгийн газрын хүртэх хувь нэмэгдэнэ

Нийтэлсэн огноо: 2015 оны 07 сарын 07

Бидэнтэй нэгдэх