Валютын арилжааны мэргэжилтнүүд ам.доллар худалдан авах нь нэмэгдэж, ханш нь сүүлийн нэг сарын хугацаанд голлох валютуудын эсрэг өслөө

Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 02 сарын 21

Бидэнтэй нэгдэх